Krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

 • Utworzyć konto w sklepie internetowym
 • Zalogować się na konto
 • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
 • Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://livebeautifully.pl/regulamin-zakupow

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta

 • 1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://livebeautifully.pl/pl/reg wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące dane: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 • 1.2. Następnie należy potwierdzić akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego i kliknąć pole „Zarejestruj się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. Zalogowanie się na konto

 • 2.1 Aby zalogować się na swoje konto należy kliknąć na button "Zaloguj się"; następnie button ten zmienia się na "Moje konto". Po wejściu na "Moje konto" pojawia się Panel klienta.

3. Złożenie Zamówienia

 • 3.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • 3.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.
 • 3.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
  • 3.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
  • 3.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).
  • 3.3.3. Klient ma możliwość wpisania kodu kuponu rabatowego.
  • 3.3.4. Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

 

 • Każdorazowa zmiana w zamówieniu - ilości zamawianych produktów, sposobu dostawy, płatności wymaga kliknięcia pola PRZELICZ

 

 • 3.4. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na trzy sekcje – dla Klientów posiadających Konto; dla takich, którzy go nie posiadają oraz dla takich, którzy chcą złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta.
  • 3.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”. Następnie Klient podaje lub ma możliwość modyfikacji swoich danych: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu, kraj); numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP. Następnie klika pole „Podsumowanie”.
  • 3.4.2. Klient, który nie posiada Konta klika pole „Zarejestruj się”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta. Następnie Klient podaje lub ma możliwość modyfikacji swoich danych: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu, kraj); numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP. Następnie klika pole „Podsumowanie”.
  • 3.4.3. Klient, który chce złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta klika pole „Zamów bez rejestracji”, a następnie podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu, kraj); numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP. Następnie klika pole „Podsumowanie”.
 • 3.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
  • 3.5.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
  • 3.5.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
  • 3.5.3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.
  • 3.5.4. Dane Klienta oraz adres dostawy.
 • 3.6. Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link potwierdzający chęć złożenia Zamówienia (wraz z jego podsumowaniem) – należy kliknąć na nadesłany link i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone i przyjęte do realizacji – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i jednocześnie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

4. Newsletter

 • 4.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany oraz kliknięcie pola graficznego „>”, po czym na podany adres poczty elektronicznej zostaje przesłany link potwierdzający chęć zapisania się na Newsletter – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

5. Informacje dodatkowe

 • 5.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • 5.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Wstecz” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
  • 5.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@livebeautifully.pl.
  • 5.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
 • 5.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • 5.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
  • 5.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
   • 5.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
   • 5.2.2.2. przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • 5.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
Click Shop | Hosting home.pl